Gaśnice: Wybór, obsługa i konserwacja gaśnic

Jaki rodzaj gaśnicy wybrać?

 • Różne rodzaje gaśnic:

  • proszkowe,

  • pianowe,

  • dwutlenku węgla,

  • halonowe,

  • wodne,

  • specjalistyczne dla substancji chemicznych,

  • itd.

 • Warunki i zagrożenia

  • Wymagania wynikające z rodzaju budynku,

  • Zagrożenia typowe dla danego miejsca.

 • Konieczność dopasowania gaśnicy do rodzaju zagrożenia.

 • Ważne parametry techniczne gaśnic

  • Masa,

  • Czas działania,

  • Zasięg,

  • Temperatura pracy,

  • itd.

Jak obsługać gaśnice?

 • Schemat działania gaśnicy

  • Warto znać schemat i kolejność działań podczas użycia gaśnicy.
 • Okresowe badania

  • Wymagane są coroczne badania gaśnic przez wykwalifikowaną firmę.
 • Sposób użycia

  • W momencie użycia należy trzymać się zasad bezpieczeństwa i nie narażać siebie ani innych na niebezpieczeństwo.
 • Serwisowanie gaśnic

  • Należy przestrzegać zasad regularnego serwisowania gaśnic np. wymiana uszczelki, napędu itp.

Jak konserwować gaśnice?

 • Przechowywanie gaśnic

  • Gaśnice powinny być przechowywane w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • Warunki temperaturowe

  • Temperatura przechowywania gaśnic nie powinna przekraczać 50°C.
 • Sposób montażu gaśnic

  • Gaśnice należy montować zgodnie z producentem i wytycznymi Ppoż.
 • Co robić w przypadku uszkodzenia gaśnicy?

  • Uszkodzone gaśnice należy niezwłocznie wymienić lub naprawić u wykwalifikowanego serwisu.