Jakie są najważniejsze normy i przepisy dotyczące budownictwa?

W dzisiejszych czasach budownictwo jest jedną z najważniejszych dziedzin naszego życia. Powstają nowe nieruchomości, a stare, zniszczone budynki muszą być remontowane. Wszystkie te procesy są kontrolowane przez normy i przepisy dotyczące budownictwa. W artykule omówimy najważniejsze z nich.

  1. Ogólne przepisy

W Polsce budownictwo podlega Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Ta ustawa reguluje cały proces budowlany, od planowania do wykonania. Każdy inwestor zobowiązany jest do przedstawienia projektu budowlanego przed właściwym organem który ma za zadanie zatwierdzić projekt. Po uzyskaniu pozwolenia, budowa może się rozpocząć. W czasie prowadzenia prac budowlanych powinny być przestrzegane regulacje związane z bezpieczeństwem, zarówno dla pracowników jak i dla osób korzystających z okolicy budowy. Po zakończeniu budowy przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia odbioru technicznego.

  1. Normy budowlane

Normy budowlane, to praktyczne wytyczne określające wymagania, jakie powinny być spełnione przez materiały budowlane, konstrukcje oraz wykonawstwo prac. W Polsce obowiązują normy PKN (Polski Komitet Normalizacyjny). Ważnymi normami są:

  • PN-EN 1990 – norma określająca zasady obliczania i projektowania konstrukcji budowlanych,
  • PN-EN 1991 – norma określająca obciążenia projektowane dla konstrukcji budowlanych,
  • PN-EN 1992 – norma określająca projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych,
  • PN-EN 1993 – norma określająca projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych.
  1. Warunki sanitarno-techniczne

Ważnymi przepisami dotyczącymi warunków sanitarno-technicznych są przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wymagane jest, aby budynki i obiekty budowlane posiadały systemy zapobiegające pożarom, a także urządzenia umożliwiające natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia. Przepisy dotyczą także dostępu do wody, narzędzi i urządzeń sanitarnej. Wszystkie te wymagania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny dla mieszkańców oraz użytkowników obiektów.

  1. Normy dotyczące energooszczędności

Zgodnie z unijnym wymogiem, każdy nowo powstały budynek musi spełniać parametry związane z efektywnością energetyczną. Normy dotyczące energooszczędności zakładają minimalną wartość współczynnika przenikania ciepła dla elementów budowlanych, a także zakazują stosowania starych systemów grzewczych, wymagają stosowania odnawialnych źródeł energii. Wszystko po to, aby ograniczyć emisje związków szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku.

  1. Zarządzanie odpadami

Budowa i remonty generują dużą ilość odpadów, które muszą być odpowiednio zagospodarowane. Wszelkie materiały odpadowe takie jak szkło, beton, drewno czy metal, muszą być segregowane, a następnie utylizowane w sposób zgodny z przepisami. Na polskim rynku działa wiele firm zajmujących się profesjonalnym utylizowaniem odpadów budowlanych.

Podsumowanie

Normy i przepisy dotyczące budownictwa to ogromny i złożony system regulacji, który ma na celu zapewnić bezpieczeństwo, jakość oraz efektywność energetyczną budynków i obiektów budowlanych. Przestrzeganie regulacji regulujących opinie, współpracę pomiędzy inwestorem a wykonawcą, podejmowanie właściwych decyzji, prowadzą nie tylko do zbudowania funkcjonalnego budynku, ale także ma wpływ na jakość życia ludzi żyjących wokół oraz na środowisko naturalne.