Pożar- lepiej zapobiegać niż leczyć. Ochrona przeciwpożarowa budynków, przegląd ppoż

Pożar w budynku niesie za sobą ogromne zagrożenie dla przebywających wewnątrz osób oraz naraża na ogromne straty materialne. Nic więc dziwnego, że polskie prawo wymaga różnorakich środków w celu zapobiegania pożaru i minimalizacji strat. Warto na samym początku zapobiegać pożarom niż radzić sobie z jego skutkami. Przyczyn pożaru może być wiele. Od niesprawnej instalacji elektrycznej, pęknięte przewody kominowe, niesprawne urządzenia domowe aż po nieprzemyślane działania domowników czy użytkowników obiektu.

 

Duży nacisk kładzie się na budynki użyteczności publicznej gdzie jednorazowo zgromadzone jest wiele osób. Ochrona przeciwpożarowa budynków jest więc bardzo ważna. Sposobem na zapobieganie tego typu wypadkom może być regularny przegląd ppoż, który jest wymagany w budynkach publicznych. Sposobami na wcześniejsze ostrzeganie mogą być czujniki dymu które uruchamiają alarm po wykryciu cząstek powstałych w wyniku spalania. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice odpowiednie do pożaru jaki chcemy gasić. Wyróżniamy kilka rodzai gaśnic m. in. proszkowe, śniegowe czy pianowe, które służą do gaszenia różnych materiałów.