Sprawdzanie oznakowania przeciwpożarowego: Jak prawidłowo kontrolować i utrzymywać oznakowanie

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania każdej instytucji czy przedsiębiorstwa. Jest ono zdeterminowane zarówno przez rozwój technologiczny, jak i przez rygorystyczne przepisy i normy. Jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa pożarowego jest prawidłowe oznakowanie przeciwpożarowe. Jak kontrolować i utrzymywać oznakowanie? O tym wszystkim więcej w dalszej części artykułu.

 1. Co to jest oznakowanie przeciwpożarowe?

Oznakowanie przeciwpożarowe to zbiór znaków i symboli, które mają na celu zapobieganie pożarom, ratowanie ludzi oraz umożliwienie ewakuacji. Oznakowanie to powinno być wykonywane zgodnie z określonymi normami i przepisami, takimi jak np. norma PN-90/M-85005. Zapewnienie odpowiedniego oznakowania przeciwpożarowego jest zadaniem każdego przedsiębiorcy, instytucji czy osoby odpowiedzialnej za dany obiekt.

 1. Jak kontrolować oznakowanie przeciwpożarowe?

Kontrola oznakowania przeciwpożarowego to ważna kwestia, która powinna być przeprowadzana regularnie. Właściwe oznakowanie może bowiem uratować życie ludzkie w przypadku pożaru. O czym należy pamiętać podczas kontroli oznakowania?

 • Sprawdź, czy oznakowanie jest widoczne i czytelne. Oznakowanie powinno być umieszczone w łatwo widocznych miejscach, a symbole i litery powinny być wystarczająco duże i czytelne.
 • Upewnij się, że oznaczenia są umieszczone tam, gdzie są potrzebne. Oznaczenia powinny być umieszczone na drzwiach, korytarzach, ścianach, ale również w innych miejscach takich jak schody, windy, itp.
 • Sprawdź, czy oznakowanie jest zgodne z normami i przepisami. Kolor i symbolika oznakowania przeciwpożarowego powinny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
 1. Jak utrzymywać oznakowanie przeciwpożarowe?

Oznakowanie przeciwpożarowe powinno być zawsze w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Aby to osiągnąć, należy regularnie kontrolować i utrzymywać oznakowanie we właściwej kondycji. Jak to zrobić?

 • Regularnie czyść oznakowanie. Oznakowanie przeciwpożarowe powinno być oczyszczone z kurzu i brudu, aby było lepiej widoczne.
 • Naprawiaj uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia oznakowania należy je niezwłocznie naprawić lub wymienić.
 • Aktualizuj oznakowanie. Oznakowanie przeciwpożarowe powinno być aktualne. Jeśli w budynku pojawią się jakieś zmiany, np. nowe drzwi ewakuacyjne, należy zmienić oznakowanie zgodnie z normami i przepisami.
 1. Kto jest odpowiedzialny za kontrolę i utrzymanie oznakowania przeciwpożarowego?

Odpowiedzialność za kontrolę i utrzymanie oznakowania przeciwpożarowego spoczywa na właścicielu obiektu lub na osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. W przypadku przedsiębiorstw i instytucji, tę funkcję pełnić może np. inspektor ds. bhp. Ważne jest, aby osoba odpowiedzialna za oznakowanie przeciwpożarowe miała odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

 1. Podsumowanie

Oznakowanie przeciwpożarowe to ważny element bezpieczeństwa pożarowego, który powinien być kontrolowany i utrzymywany w odpowiednim stanie. Kontrolę oznakowania należy przeprowadzać regularnie, a każde uszkodzenie należy niezwłocznie naprawić lub wymienić. Osoba odpowiedzialna za oznakowanie powinna mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Pamiętajmy, że właściwe oznakowanie przeciwpożarowe może uratować życie ludzkie w przypadku pożaru.