Zasady przeciwpożarowe. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – instrukcje pożarowe

Każdy obiekt użyteczności publicznej powinien być odpowiednio chroniony na wypadek pożaru. Wymagające przepisy przeciwpożarowe wymuszają stosowanie odpowiednich środków. Od nowych budynków już na etapie projektowania wymaga się szeregu rozwiązań zapewniających zmniejszenie ryzyka pożaru. Są wśród nich między innymi kurtyny i bramy przeciwpożarowe czy wyjścia ewakuacyjne. Odpowiednio ułożone instrukcje pożarowe zwiększają bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka wystąpienia pożaru.

 

Właściwie rozlokowane gaśnice czy czujniki dymu są więc bardzo ważne. Budynek musi zostać również odpowiednio oznakowany. Rozlokowanie gaśnic czy wyjść ewakuacyjnych powinno zostać dokładnie przemyślane i sygnalizowane wymaganymi tabliczkami. Gwarantuje to zwiększenie bezpieczeństwa zebranych wewnątrz ludzi i minimalizację ewentualnych strat. Większe obiekty wyposażane są w system zraszaczy, które uruchamiają się po wykryciu cząstek powstałych w wyniku spalania. System zraszaczy oprócz ugaszenia ognia ostrzega zebranych wewnątrz ludzi o zaistniałym pożarze. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest bardzo ważne i nie powinno być bagatelizowane.